Testiprotsessi täiustamine (TPI), kasutades PDCA mudelit

Guru99 panga projekt on edukalt lõpule viidud. Juhatus hindab teie tööd, kuna olete teinud suurepärast tööd. Siiski on teie ülemusel teile veel küsimusi.

Nendele küsimustele vastamiseks peate teadma testimisprotsessi täiustamisest.

Mis on testimisprotsessi täiustamine?

Juhid nimetavad testimist sageli tülikaks ja kontrollimatuks protsessiks. Kui vaatate tagasi projektile Guru99 Bank, kas teil tekkis projektis mõni järgmistest probleemidest?

Need on tavalised probleemid igas testprojektis. Paljud organisatsioonid mõistavad, et testimisprotsessi täiustamine võib need probleemid lahendada. Varasematest vigadest õppimine võib aidata testide haldamise protsessi parandada.

Miks testimisprotsessi täiustada?

Järgnev stsenaarium näitab teile, miks vajate testimisprotsessi täiustamist -

Guru99 panga projekt on lõpule viidud. Testimise kvaliteet oli suurepärane! Saite kliendilt head tagasisidet.

Mis on selle stsenaariumi õppetund? see on Püüdke alati paremini teha .

Isegi kui arvate, et olete teinud head tööd, leidub alati teisi, kellel läheb paremini kui teil. Sest neil on paremad lahendused, parem idee kui teil.

Iga ettevõte soovib projektiga lõpule viia kõrgeim kvaliteet, madalaim maksumus, lühim tarne aeg .

Testiprotsessi täiustamine aitab teil neid eesmärke saavutada

Kuidas rakendada testimisprotsessi täiustamist?

Testiprotsessi täiustamise rakendamiseks projekti Guru99 Bank jaoks saab testijuht järgida PDCA mudel. PDCA (Plan-Do-Check-Act) on neljaastmeline juhtimismeetod, mida kasutatakse äris protsessi kontrollimiseks ja pidevaks täiustamiseks.

Samm 1) Planeerige

See jaguneb uuesti kolmeks etapiks

Samm 1.1) Tuvastage probleem

Testi täiustamise protsessi esimene tegevus on tuvastamine praeguses projektis ilmnenud probleemid. Selle projekti probleemid võivad teises projektis uuesti tekkida. Probleemide lahendamine ja lahenduste leidmine, et neid tulevikus vältida, on Test Improvement esmane eesmärk.

Nüüd tagasi projekti Guru99 panga veebisaidi juurde, kas leiate mingeid probleeme või paranduspunkte? Valige allpool

Hr Probleem Kirjeldus Valige
1 Kvaliteet Klient leidis ikka mõned Defektne pärast vabastamist
2 Kohaletoimetamine Projekt venis
3 Meeskond Mõned töötajad ei teinud koostööd teiste meeskonnaliikmetega
4 Oskused Meeskonnaliikmel puudusid ülesannete täitmiseks soovitud oskused
5 Juhtimine Testijuht ei jälginud edusamme hästi, mis põhjustas mõne projekti hilinemise
6 Suhtlemine Puudub pidev kontakt kliendiga; kliendi nõude valesti mõistmine
7 Maksumus Projekti maksumus ületati ettenähtud eelarvest

Sul on probleemKvaliteet Kohaletoimetamine Meeskond , Oskused , Juhtimine , Suhtlemine , Maksumus

Etapp 1.2) Määrake sihtmärk

Saate aru probleemist ja projektis ilmnenud probleemidest. Nii saate määrata, millised on parenduspunktid ja millistele katseetappidele peaksite keskenduma.

Oletame, et olete tuvastanud, et ka testi täitmise etapp võttis aega palju valmimise aeg ja maksumus. Kas testimine võiks olla kiirem ja odavam? See on üks sihtmärke

Etapp 1.3) Määratlege parandusmeetmed

Seatud eesmärgi põhjal määratakse parendusmeetmed. Need toimingud peaksid olema järkjärgulised ja järk -järgult täiustatud, sest kõike ei ole lihtne kohe muuta.

Näiteks testimise kiiremaks ja odavamaks muutmiseks on siin mõned soovitatud toimingud

Ülaltoodud näites peaksite testimise kiiremaks ja odavamaks muutmiseks kasutama valikut A ja B. Valik C võib testimise kiiremaks muuta, kuid see maksab rohkem, kuna peate kogenud testija eest rohkem palka maksma.

Samm 2) Tehke

Paranduspunktid olete juba määratlenud. On aeg koostada plaan nende elluviimiseks. Selles plaanis peate vastama järgmistele küsimustele

 • Milliseid paranduspunkte tuleb rakendada?
 • Millal see plaan lõpetada?
 • Milliseid samme tuleks teha plaani saavutamiseks?

Tehke parandusmeetmeid

Kui plaan on paika pandud, tuleb see ellu viia. Parandustegevused võivad mõjutada praegust testide edenemist. Testijuht peab maksma tähelepanu nende tegevuste juurde vältima the soovimatu tagajärgi.

Kaaluge järgmist stsenaariumi -

Projektis Guru99 Bank otsustasite testimise kiiremaks ja odavamaks muutmiseks manuaalsete testide asemel kasutada automaatset testimist. Pärast meetme rakendamist suurenes tootlikkus märkimisväärselt.

Samm 3) Kontrollige

Selles etapis te -

 • Hinnake tõhusust testi täiustamise meetmetest
 • Mõõda, kuidas tõhus lahendus oli
 • Analüüsige, kas see võib olla paranenud igal juhul.

Selles faasis on eesmärk Kontrollima kas täiustamismeetmeid rakendati edukalt, samuti hinnata, kas soovitud eesmärk on saavutatud.

Parim viis hindamiseks on kasutada mõõdikud . Mõõdikud on organisatsiooni edukaks juhtimiseks hädavajalikud. Testijuht kogub andmeid ja kasutab neid selliste parameetrite mõõtmiseks nagu tootlikkus, kvaliteet jne.

Näiteks enne automatiseeritud testimise rakendamist projektile on testimise tootlikkus 10 TK/töötund . Pärast automaatse testimise rakendamist mõõdetakse tootlikkust 20TC/töötund .

Kuid juhtus soovimatu probleem

Sellisel juhul aitab teil automaatse testimise rakendamine suurendama testimise tootlikkus, kuid testimise kvaliteet vähenenud . Seetõttu võib parandustegevus põhjustada tõsiseid tagajärgi tagajärgi . Sellise stsenaariumi korral peate testimisvahendi hoolikamalt valima. Lisateavet selle kohta leiate artiklist Testivahendi valik õpetus

Mõelge uuesti samale stsenaariumile. Guru99 projekti maksumus oli ületamine sest ka teie meeskonnaliikmed võtsid palju aega testjuhtumite läbiviimiseks. Automaatset testimisvahendit kasutades salvestasite 30% projekti maksumus. See on hea paranemine, kuid teie ülemus ootab enamat

Seetõttu peate alati leidma uusi ja uuemaid lahendusi, et testimisprotsessi veelgi enam parandada. Sellise stsenaariumi korral saate projekti kulude kokkuhoiuks kasutada mõnda muud lahendust

 • Hallake oma inimressursse tõhusalt
 • Pidage oma müüjatelt paremaid sooduspakkumisi

Samm 4) tegutsege

Kui täiustamistoimingud on edukalt ellu viidud ja eesmärk on saavutatud, peaks testijuht tegema järgmist:

 • Ülevaade täiustamistegevusi ja tegutsema saadud õppetundide alusel
 • Standardiseerida juhtimisprotsessi täiustamise punkt.
 • Värskenda poliitikadokumendid ja -plaan, samuti standardprotsessidokumendid
 • Määrake millal ja kus neid muudatusi järgmises projektis rakendada.